Član BEOGRADSKE BERZE i CENTRALNOG REGISTRA

Član BEOGRADSKE BERZE i CENTRALNOG REGISTRA

O nama

Ciljevi razvojne politike „Tezoro Broker“ a.d. Beograd su:
– Visok nivo kvaliteta usluga posredovanja i zastupanja u trgovini hartijama od vrednosti, kao i ostalih usluga koje pruža svojim klijentima
– Neprekidno unapređenje kvaliteta usluga i organizacije rada
– Razvijanje trgovine vlasničkim hartijama od vrednosti
– Kreiranje novih tržišnih materijala
– Sistemski razvoj i unapređenje znanja i sposobnosti zaposlenih kroz obuke i povećanje njihove motivacije za rad kroz sistem nagrađivanja i stimulacija.